Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng verifyReal

Các điều khoản sử dụng dịch vụ của verifyReal:

Thông tin nhận dạng cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi .. Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Thông tin về sản phẩm đăng tải:

Để đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng về mặt thông tin, Người dùng khi sử dụng dịch vụ đồng ý rằng chúng tôi có thể không duyệt hoặc xóa hoặc chỉnh sửa với các tin không rõ ràng về nội dung, hình ảnh, trùng lặp thông tin, thông tin đăng tải không chính xác và các thông tin hiển thị khác ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của toàn bộ Người dùng hoặc do Người dùng khác báo cáo sai phạm và được verifyReal xác minh, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có cảnh báo từ 3 lần hoặc hình thức xử lý tương xứng với nội quy vi phạm (block chat, bình luận, nhắn tin, email,... từ 7 - 30 ngày) và hình thức xử lý cao nhất là chúng tôi có thể xóa thông tin sản phẩm được đăng tải. Nếu sự việc tiếp diễn với sự cố ý hoặc lặp lại, chúng tôi có quyền xóa tài khoản và ngưng cung cấp dịch vụ với Người dùng vi phạm điều khoản vì môi trường trong sạch - cộng đồng văn minh.

Chính sách đăng tải thông tin - nội dung tin đăng:

Dựa trên thông tin và xác minh tài khoản, chính sách đăng tải nội dung tại verifyReal:

  • Tài khoản chưa xác minh: Được sử dụng toàn bộ tính năng nhưng không bao gồm: Đăng tin xác thực (tin vẫn hiển thị nhưng sẽ hệ thống sẽ xóa trong 24h - 48h kể từ khi đăng nếu tài khoản chưa thực hiện xác minh.
  • Tài khoản đã xác minh: Được sử dụng toàn bộ tính năng nhưng không bao gồm: Đăng tin xác thực - có dấu tích xanh "verified" nếu bất động sản chưa được xác thực. Thời gian gian xác thực từ 24h - 48h kể từ thời điểm Người dùng upload pháp lý Bất động sản được đăng.

*Tin đăng xác thực là tin được đăng tải bởi người dùng đã xác minh tài khoản và chỉ được phép đăng thông tin bất động sản đã hoàn thiện, không được đăng dự án (dự án có thể được đăng ở "Thẻ tìm kiếm")

Cookie trình duyệt web:

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie của Nether để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của User đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để người dùng theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê người dùng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Về dịch vụ – sản phẩm giao dịch:

Chúng tôi không trực tiếp bán các bất động sản hay các sản phẩm có liên quan được người dùng đăng tải, người dùng khác có nhu cầu giao dịch có thể liên hệ trực tiếp người dùng đăng tải thông qua nền tảng công nghệ chúng tôi cung cấp hoặc các dịch vụ có liên quan khác do chúng tôi cung cấp sẽ được gửi thông báo đến các bên liên quan.

Thay đổi chính sách bảo mật này:

Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản này:

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Xin cám ơn.