logo

FAQs - Câu hỏi thường gặp

image

Why is the content of the Listings/Tags on verifyReal limited to 1500 characters ?

<p style="text-align: center;"><img src="https://verifyreal.com/storage/editors/images/2019/2/18/20190218_171625_verifyreal-dang-tin-gioi-han-ky-tu-1500-1.jpg" style="width: 50%;"><br></p><p style="text-align: justify; ">Perhaps many of you will wonder: "<i>Popular listing sites or even Facebook is not limited to the content of the post/listing, it's posible to copy or paste old content from another, so why verifyReal limits the content of the listings/tags ?</i></p><p style="text-align: justify; "><b>Reply:</b></p><p style="text-align: justify; ">1500 characters are actually a bit ... much, because you really have met the case of catching "1 paragraph" of a long post, the content is maybe good or bad, but looking at it doesn't want to read, right ? And so do viewers of your post, 1500 characters are considered sufficient and appropriate for the Real Estate industry's content and related products and services, this also makes the content of your listings/tags will be more concise, more attractive ! So, take care of the brief postings and put yourself in the viewer position to get good content and increase your effectiveness.</p><p style="text-align: center; "><img src="https://verifyreal.com/storage/editors/images/2019/2/18/20190218_171545_verifyreal-dang-tin-gioi-han-ky-tu-1500-2.png" style="width: 50%;"><br></p><p style="text-align: center; "><i>You probably already know: Twitter social network is limited to 280 characters/post (updated from... 140 characters!)</i></p><p>P/s: <b>This article is now 1095 characters</b>, have you read it here, are you bored ? :D</p>

image

Tại sao nội dung Tin đăng/Thẻ tin bị giới hạn 1500 ký tự ?

<p style="text-align: center; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><img src="https://verifyreal.com/storage/editors/images/2019/2/18/20190218_170318_verifyreal-dang-tin-gioi-han-ky-tu-1500-1.jpg" style="width: 50%;"><font face="Arial"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><font face="Arial">Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc:<i>&nbsp;"Các trang đăng tin thông dụng hay kể cả Facebook không bị giới hạn nội dung tin đăng hoặc được đăng "tràn giang đại hải" tha hồ... copy paste hay cắt dán nội dung cũ từ trang khác sang, vậy tại sao verifyReal lại giới hạn nội dung tin đăng ? Có "làm giá" quá không ?!"</i></font></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><font face="Arial"><b>Trả lời:</b></font></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><font face="Arial">1500 ký tự thực sự cũng hơi... nhiều rồi đấy, vì thực sự chắc bạn cũng đã gặp trường hợp bắt gặp "1 đoạn" tin đăng dài loằng ngoằng, nội dung chưa biết hay hay dở mà nhìn vào là không muốn xem rồi phải không nào ? Và người xem tin đăng của bạn cũng vậy, 1500 ký tự được xem là vừa đủ và phù hợp với nội dung tin đăng thuộc ngành Bất động sản và các sản phẩm, dịch vụ liên quan và điều này cũng làm cho <b>nội dung tin đăng của bạn sẽ súc tích hơn, thu hút hơn</b> đấy ! Vì vậy, hãy chăm chút nội dung tin đăng ngắn gọn và đặt mình ở vị trí người xem để có được nội dung tốt và gia tăng hiệu quả bạn nhé.</font></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><img src="https://verifyreal.com/storage/editors/images/2019/2/18/20190218_165053_verifyreal-dang-tin-gioi-han-ky-tu-1500-2.png" style="width: 50%; float: none;" class=""></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;"><i>Có thể bạn đã biết: Mạng xã hội Twitter giới hạn 280 ký tự/bài đăng (ban đầu chỉ... 140 ký tự !)</i></p><p style="margin-bottom: 15px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 17px;">P/s: <b style="">Bài viết này đến đây đã là 1095 ký tự rồi đấy</b>, bạn đọc đến đây đã ngán/sắp ngán chưa ? :D</p>