logo

Từ verifyReal

image

Quy định tin đăng

<h3 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><span id="b-quy-dinh-co-ban-ve-tin-dang" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">I/Quy định cơ bản về tin đăng:</strong></span></h3> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="1-thong-tin-lien-lac" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">1. Thông tin liên lạc</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tên:&nbsp;</strong>Điền đầy đủ họ tên thật của người bán/người đăng.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Email: </strong>Cung cấp địa chỉ email thật. Chúng tôi liên lạc với bạn chủ yếu qua email.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Số điện thoại:&nbsp;</strong>Để đảm bảo an toàn mua bán và hỗ trợ tốt nhất trong các trường hợp, bạn cần xác nhận sở hữu của số điện thoại dùng để đăng tin.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Địa chỉ:&nbsp;</strong>Hãy cung cấp địa chỉ giao dịch chính xác bao gồm: tên đường, quận/huyện, thành phố nơi bạn đang sống.</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="2-tieu-de-tin-dang" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">2. Tiêu đề tin đăng</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tiêu đề cần thể hiện chi tiết chính của sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải, bao gồm các thông tin như: <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tên sản phẩm, đặc điểm nổi bật, tình trạng, …. (Ví dụ: Căn hộ mới bàn giao đầy đủ nội thất …)</li> </ul> </li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Trên tiêu đề tin, không sử dụng các thông tin/ từ ngữ sau: <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các từ khoá:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">cần mua/ mua, cần bán/ bán, thanh lý,&nbsp;</em>…</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Giá, website, tên hoặc thông tin liên lạc của người bán.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các từ ngữ miêu tả nhằm thu hút sự chú ý của người mua như:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">siêu rẻ, siêu hot, rất đẹp, đẹp, khuyến mãi</em>,&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">gấp, giảm giá</em>&nbsp;hoặc các từ ngữ không được phép theo luật quảng cáo như :&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">nhất, tốt nhất, rẻ nhất, số 1, hàng đầu</em>&nbsp;hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự.</li> </ul> </li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="3-hinh-anh-trong-tin-dang" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">3. Hình ảnh trong tin đăng</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Hình ảnh trong tin đăng phải là hình chụp từ chính bất động sản, sản phẩm, dịch vụ mà bạn đăng tải và phải thể hiện rõ &amp; chân thực mặt hàng dịch vụ đó.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình ảnh không được phép đăng trên verifyReal </strong><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">bao gồm:</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình tải từ Internet hoặc tải/dùng lại hình ảnh từ người đăng khác trên verifyReal.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình đã bị chỉnh sửa quá nhiều hoặc bị tẩy xóa, không cho thấy được chi tiết và thể hiện rõ Bất động sản, sản phẩm, dịch vụ được đăng.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình có chứa đường link liên kết, chữ, số điện thoại, tên cửa hàng/công ty.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác, có các ký tự hoặc ký hiệu lạ nhằm thu hút sự chú ý của người xem.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình có logo công ty, ngoại trừ trong Giao diện tính năng Tìm kiếm thẻ tin - <strong>Danh mục Tag:</strong> “Tuyển dụng”, “Sự kiện”.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình khỏa thân, đồi trụy hoặc các hình ảnh không tuân theo thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến người xem.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình bị lỗi không hiển thị hoặc chất lượng hình ảnh quá kém.</li><li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Lạm dụng trình soạn thảo văn bản để làm nổi bật tin đăng hoặc lỗi ký tự quá nhiều, ví dụ: In hoa toàn bộ ký tự, dấu - ký tự văn bản không đồng bộ, sai lỗi chính tả nhiều dẫn đến nội dung gây khó hiểu,...</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="4-noi-dung-tin-dang" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">4. Nội dung tin đăng</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Nội dung tin đăng cần có đầy đủ thông tin để người mua/người thuê có thể quyết định liên hệ, mua/thuê. Cụ thể như sau:</p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Bất động sản</em>: Miêu tả chi tiết vị trí, số phòng, diện tích, <em>tên dự án</em> với Thẻ tin tìm kiếm, (vì <strong>Tin theo địa điểm chỉ đăng tải các Bất động sản đã hoàn thiện</strong>/bàn giao), căn hộ, tên đường, tình trạng sở hữu,… Với các trường hợp tin đăng có thông tin mập mờ, là dự án nhưng không chọn Thẻ hoặc ghi rõ thì verifyReal có quyền xóa thẻ tin và sẽ thông báo lý do rõ ràng đến người dùng hoặc tin đăng bị report bởi vi phạm quy chế hoạt động cũng có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các sản phẩm, dịch vụ khác</em>: Tên sản phẩm, dịch vụ và đi kèm các thông tin bổ sung sản phẩm / dịch vụ được đăng tải.</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Các đường dẫn kết nối đến trang khác, email có chứa tên miền website khác không được phép miêu tả ở nội dung.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Nếu có nhiều hơn một bất động sản/sản phẩm/dịch vụ, vui lòng đăng tin riêng biệt cho từng bất động sản/sản phẩm/dịch vụ.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><a href="../../../"><strong>verifyReal</strong></a> chỉ đăng những tin mua bán 1 Bất động sản/Sản phẩm hoặc Dịch vụ cụ thể. Tin rao chỉ nhằm mục đích quảng cáo về công ty sẽ không được đăng. Các tin rao không nhằm mục đích mua bán/thuê/cho thuê sẽ không được đăng.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Các tin đăng có nội dung, hình ảnh mang tính xúc phạm liên quan đến tôn giáo, các nhóm sắc tộc, cá nhân hoặc người nổi tiếng bị cấm.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Theo điều 8 mục 11 của Luật Quảng cáo, không được sử dụng các từ ngữ&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">“nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một”</em>&nbsp;hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự trong nội dung tin đăng (nếu sử dụng phải có tài liệu chứng minh).</p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="5-gia" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">5. Giá</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal</strong>&nbsp;có quyền từ chối các sản phẩm có giá bán không hợp lý.&nbsp;Giá bán phải được niêm yết bằng giá Việt Nam Đồng. Các tin đăng giá ngoại tệ đều không được đăng.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Quy định về giá được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cho người mua/người bán/người thuê và đảm bảo tính toàn vẹn của giá trị sản phẩm theo 1 thước đo duy nhất là Việt Nam Đồng.</p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="6-ngon-ngu" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">6. Ngôn ngữ</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><a href="../../../"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal</strong></a>&nbsp;chỉ sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt có dấu.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Các tin viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc viết bằng tiếng Việt không dấu, hoặc viết bằng tiếng Việt nhưng nội dung khó hiểu (ký hiệu lạ, phông chữ lạ) cũng không được phép đăng.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Nếu vi phạm các quy định trên, tin đăng của bạn có thể sẽ bị nhắc nhở hoặc chỉnh sửa nội dung phù hợp hoặc có thể bị xóa nếu vi phạm nhiều và sẽ có thông báo cụ thể nếu trong trường hợp xóa. Bạn nên tham khảo&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các lý do tin bị từ chối</strong> ở mục II bên dưới.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><span id="c-cac-ly-do-tin-bi-tu-choi" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;">II/Các lý do tin bị từ chối:</span></h3> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="1-tin-dang-trung-lap" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">1. Tin đăng Trùng lặp</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal quy định <strong>“Không có tin trùng lặp”</strong> trên trang chủ để giúp người dùng nhanh chóng bán được và người thuê/người mua tìm kiếm được các Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ dễ dàng.</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Nếu bạn đã đăng 1 Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ&nbsp;trên verifyReal, toàn bộ những tin đăng bán cùng mặt hàng đó của bạn sẽ bị từ chối do trùng lặp (Kể cả trùng lặp với tin đã ẩn, hoặc khi đăng tin trùng lặp sử dụng số điện thoại khác).</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Quy định này nhằm loại bỏ các tin rác, giúp người mua tìm Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ&nbsp;ưng ý nhanh hơn và người bán bán hàng nhanh hơn.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Trong trường hợp bạn chưa bán được hàng, hãy Sửa tin cho hấp dẫn hơn. Bạn hãy thêm hình thật của sản phẩm, miêu tả tin chi tiết hơn, hoặc có thể cân nhắc giảm giá. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Tin nổi bật/Nâng cấp tài khoản để tăng độ nhận diện và các quyền lợi khác đi kèm.</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Định nghĩa “trùng lặp” trên verifyReal như sau:</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hoặc nhiều tài khoản khác nhau để rao bán cùng 1 Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ (kể cả đã ẩn tin trước đó và tiến hành đăng lại).</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hoặc nhiều tài khoản khác nhau để đăng bán các sản phẩm gần giống nhau, có cùng đặc điểm, nhận dạng.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hoặc nhiều tài khoản khác nhau để đăng tin tuyển dụng/dịch vụ có tính chất tương tự nhau.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hay nhiều tài khoản để rao bán các căn hộ chung cư trong cùng 1 dự án.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hay nhiều tài khoản để rao bán các mảnh đất khác nhau trên cùng 1 con đường.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Dùng một hay nhiều hình ảnh đã đăng tin trước đó để đăng lại tin mới.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tin đăng được sao chép từ tin đăng khác do verifyReal kiểm duyệt hoặc do người dùng khác report (sẽ xác nhận thời gian đăng và các yếu tố liên quan để hạ tin trùng lặp).</span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Một số mẹo đăng tin để tránh tin trùng lặp:&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"></span></p> <ol style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Không dùng số điện thoại khác hoặc ẩn tin để đăng tin trùng lặp:</strong></li> </ol> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tin trùng lặp với tin đã ẩn, hoặc tin đăng trùng lặp sử dụng số điện thoại khác cũng bị từ chối.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Nếu bạn có nhiều sản phẩm cùng loại có nhiều tình trạng khác nhau, bạn có thể miêu tả nhiều tình trạng, giá tiền khác nhau của cùng 1 sản phẩm trong 1 tin đăng.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Đối với các công việc/dịch vụ có tính chất tương tự nhau, verifyReal chỉ cho phép đăng 1 tin duy nhất trong cùng 1 thành phố / tỉnh thành. Tuy nhiên, trong 1 tin đăng tuyển dụng cho phép đăng tuyển ở nhiều quận huyện khác nhau của cùng thành phố/tỉnh thành đó.</span></li> </ul> <ol style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;" start="2"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Chỉ đăng 1 tin cho cùng 1 loại&nbsp;</strong><strong>Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ.</strong></li> </ol> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">2.1&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Bất động sản:</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Căn hộ/Chung cư</strong> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Cùng dự án chỉ đăng 1 tin. Để bán các căn hộ chung cư trong cùng 1 dự án: bạn chỉ cần đăng tất cả các căn hộ trong cùng một tin đăng, và liệt kê tất cả các diện tích của các căn hộ còn lại ở cuối tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ căn hộ cần bán. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị từ chối. Tựa đề tốt bao gồm: Tên dự án + diện tích + tiện ích. Ví dụ: Căn hộ Vinhomes 50m2 - 3 phòng ngủ</span></li> </ul> </li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Nhà ở</strong> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Cùng con đường/dự án chỉ đăng 1 tin. Để bán 2 ngôi nhà gần giống nhau (cùng 1 dự án, cùng 1 con đường, nhà liền kề, hình chụp giống, diện tích khác …), hãy đăng và chụp hình 1 ngôi nhà. Ngôi nhà còn lại có thể miêu tả ở cuối tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ ngôi nhà cần bán. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo). Tựa đề tốt bao gồm: Tên đường + diện tích + tiện ích. Ví dụ: Nhà 58 Đồng Khởi, Quận 1, 90 m2, 2 phòng ngủ.</span></li> </ul> </li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Đất</strong> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Cùng con đường/dự án chỉ đăng 1 tin. Để bán đất cùng một con đường, cùng dự án: hãy đăng và chụp hình 1 mảnh đất và liệt kê diện tích, mô tả các đặc điểm còn lại của các mảnh đất khác ở cuối tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ mảnh đất cần bán. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo). Tiêu đề tốt bao gồm: tên dự án + tên đường + diện tích. Ví dụ: Lô 2A, đường An Phú Tây, Bình Chánh, sổ hồng riêng,100m2</span></li> </ul> </li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Văn phòng, mặt bằng kinh doanh</strong> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Cùng dự án chỉ đăng 1 tin. Để bán 2 mặt bằng/văn phòng trong cùng 1 dự án, hãy đăng và chụp hình 1 mặt bằng/văn phòng. Bạn có thể quảng cáo mặt bằng/văn phòng còn lại ở cuối miêu tả tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ mặt bằng/văn phòng cần bán. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo). Tựa đề tốt bao gồm: tên mặt bằng/văn phòng + tên đường + diện tích. Ví dụ: Văn phòng F-Home Lý Thường Kiệt, 62m2, 3 lầu</span></li> </ul> </li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Phòng cho thuê</strong> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Cùng 1 ngôi nhà/căn hộ chỉ đăng 1 tin. Để cho thuê 2 phòng gần giống nhau (cùng 1 ngôi nhà, chung cư, hình chụp giống , diện tích khác…), hãy đăng và chụp hình 1 căn phòng. Phòng còn lại có thể miêu tả ở cuối tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ phòng cần cho thuê. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo). Tựa đề tốt bao gồm: Tên đường + diện tích + tiện ích. Ví dụ: Phòng trọ mới xây, 15m2 Nguyễn Văn Linh, Quận 7.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">2.2 </span><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tuyển dụng</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các công việc có tính chất giống nhau chỉ đăng 1 tin. Để đăng các công việc gần giống nhau (cùng tính chất công việc, khác quận huyện…), hãy miêu tả chi tiết 1 việc làm. Các vị trí còn lại có thể miêu tả ở cuối tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ việc làm cần tuyển. Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo).<br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"></span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">2.3</span><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"> Các mục còn lại:</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Mỗi mẫu mã chỉ đăng 1 tin. Để bán 2 mặt hàng gần giống nhau (mẫu mã giống, hình chụp giống, chỉ khác màu, kích cỡ…), hãy đăng trong cùng 1 tin. Bạn có thể quảng cáo về mặt hàng còn lại ở cuối miêu tả tin.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tựa đề tin cần thể hiện rõ mặt hàng cần bán.&nbsp;</span>Tựa đề không rõ ràng, không phân biệt được với các tin đã đăng sẽ bị&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">từ chối/chỉnh sửa hoặc có thể bị xóa (đi kèm thông báo).</span></li> </ul> <ol style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;" start="3"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Sử dụng hình ảnh thật của sản phẩm:</strong></li> </ol> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Nên tự chụp hình Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ và không dùng lại hình ảnh của Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ này đăng cho Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ&nbsp;khác.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Mỗi tin đăng chỉ cần trùng một hình ảnh với tin đăng khác cũng sẽ được xem là tin đăng trùng lặp.</span></li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="2-tin-rao-trung-lap-voi-tin-da-an" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">2. Tin rao trùng lặp với tin đã ẩn</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Sử dụng chức năng hiển tin đã ẩn&nbsp;bằng cách truy cập vào giao diện Trang cá nhân =&gt; Danh sách tin đăng/thẻ tin =&gt; Ẩn/Hiện/Chỉnh sửa/Xóa tin.</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="3-su-dung-hinh-tai-tu-tren-mang" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">3. Sử dụng hình tải từ trên mạng</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tin đăng sử dụng hình tải từ trên mạng sẽ bị từ chối.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal yêu cầu người bán tự chụp hình mặt hàng khi đăng tin. Việc đăng hình thật thu hút các khách hàng thực sự yêu thích sản phẩm, giúp bạn bán hàng nhanh hơn.</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="4-dang-thieu-hinh-san-pham-hoac-chinh-sua-hinh-anh-qua-nhieu" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">4. Đăng thiếu hình sản phẩm; hoặc chỉnh sửa hình ảnh quá nhiều</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Khách hàng muốn xem nhiều hình trước khi quyết định mua/thuê Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ, do đó hãy đăng ít nhất 3-5 hình thật của sản phẩm.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Hình đạt yêu cầu là hình rõ, đẹp,&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">chụp từ Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ bạn đang bán/cho thuê.</strong></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các hình chỉnh sửa quá nhiều, dễ gây hiểu nhầm cho người mua về tình trạng thật của sản phẩm sẽ bị từ chối.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Không thêm chữ, địa chỉ website, logo, số điện thoại trên hình.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Không sử dụng hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác nhau.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các Tiện ích/Amentities được tích chọn phải được thể hiện rõ trong ảnh của tin đăng.</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="5-thieu-thong-tin-chi-tiet-khi-mieu-ta-san-pham" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">5. Thiếu thông tin chi tiết khi miêu tả sản phẩm</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Nếu tin đăng của bạn có quá ít thông tin, người mua/người thuê sẽ không liên lạc với bạn để mua/thuê Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ. Đó là lý do tại sao verifyReal chỉ cho đăng tin có miêu tả đầy đủ Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Trong trường hợp tin bị từ chối, vui lòng tham khảo sửa lại tin theo hướng dẫn sau:</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Bất Động Sản</strong>: Cần miêu tả rõ địa chỉ (Tên Đường, Ấp - Thôn, Xã, Quận - Huyện, Tỉnh - TP), diện tích (diện tích đất và diện tích sử dụng), giá bán (có đồng ý thương lượng giá không, tiếp môi giới không), lí do cần bán/cho thuê Bất động sản trên. Ngoài ra, cần cung cấp thêm 1 một số thông tin tùy vào loại hình Bất động sản. Cụ thể là:</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Căn hộ chung cư: cần có thêm tên căn hộ, Các tiện ích xung quanh (có gần trường học/ chợ / bệnh viện / siêu thị, ..),</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Nhà đất: miêu tả thêm loại hình xây dưng nhà (nhà trệt, nhà cấp 4, ..),số lượng phòng (bao nhiêu phòng ngủ, phòng khách, bếp, …), loại hình đất gì (đất dự án, đất thổ cư, đất nông nghiệp,…) và các đặc điểm nổi bật khác (thuận tiện đi lại không, gần đường lớn không, có bao gồm nội thất gì trong nhà không, …)</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Văn phòng, mặt bằng kinh doanh/ Phòng trọ: Cần nêu rõ hình thức cho thuê (ngắn hạn, dài hạn, …) và các đặc điểm nổi bật khác (gần khu trung tâm không, bao gồm nội thất, cơ sở vật chất gì không?, …)</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tuyển dụng</strong>:</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Thẻ tin tuyển dụng: Cần miêu tả chi tiết về vị trí tuyển dụng (tuyển dụng vị trí nào: kế toán, kinh doanh, lễ tân,…), các yêu cầu đối với người lao động đối với vị trí tuyển dụng (cần có kỹ năng gì, bằng cấp như thế nào, …), các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (mức lương như thế nào, chế độ làm việc, thỏa thuận lao động giữa hai bên ra sao,…). Đồng thời, cần có thông tin của công ty tuyển dụng (Tên công ty, địa chỉ công ty, hình thức và sản phẩm kinh doanh, ,,,)</span></li> </ul> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Thẻ tin tìm việc: Cần miêu tả chi tiết công việc bạn muốn (Muốn tìm việc gì: kế toán, bán hàng, …) và các kinh nghiệm/bằng cấp của bạn (Có kinh nghiệm gì không, đã có bằng cấp gì ?).</span></li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="6-tin-dang-bang-tieng-viet-khong-co-dau" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">6. Tin đăng bằng tiếng Việt không có dấu</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tất cả tin đăng trên verifyReal đều là tiếng Anh hoặc tiếng Việt có đấu.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Tin đăng bằng tiếng Việt không dấu có thể khiến người mua không hiểu được nội dung bạn viết, hoặc hiểu nhầm ý của bạn.</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="7-tin-dang-co-thong-tin-khong-thong-nhatkhong-hop-ly" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">7. Tin đăng có thông tin không thống nhất/không hợp lý</strong></span></h4> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Đối với một tin đăng quảng cáo yêu cầu&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">thông tin phải thống nhất với nhau</strong>, nội dung và tiêu đề phải quảng cáo chung 1 Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Sản phẩm có giá bán chưa hợp lý (có giá quá rẻ/quá cao so với giá trên thị trường).</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="9-tin-dang-co-ten-website-tren-hinho-thong-tin-lien-lacnoi-dung" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">8. Tin đăng có tên website trên hình/ô thông tin liên lạc/nội dung</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Tại <strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal</strong>&nbsp;không cho phép đăng bất kỳ đường dẫn liên kết (link website) nào xuất hiện trong tin đăng, trên hình ảnh, nội dung hoặc thông tin liên lạc.</p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="11-hinh-anh-trung-lap" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">9. Hình ảnh trùng lặp</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Các hình trùng lặp với những tin đang đăng, hoặc đã ẩn trên verifyReal đều bị từ chối/xóa.</p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="12-tin-dang-quang-cao-don-thuan-quang-cao-tiep-thi" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">10. Tin đăng quảng cáo đơn thuần (quảng cáo tiếp thị)</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Các tin không bán sản phẩm, dịch vụ cụ thể mà chỉ quảng cáo về công ty đều bị từ chối.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Thông tin chi tiết và cụ thể về sản phẩm sẽ giúp bạn bán hàng được nhanh hơn. Do đó để đăng lại tin, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Miêu tả chi tiết Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ bạn muốn đăng.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Không liệt kê nhiều Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ&nbsp;tìm kiếm khác nhau trong nội dung.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Các tin chỉ quảng cáo về công ty &amp; mặt hàng 1 cách chung chung (tin quảng bá đơn thuần), hoặc chỉ nêu báo giá/ liệt kê các mặt hàng mà không miêu tả, sẽ không được đăng.</span></li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="13-tin-dang-co-nhieu-mat-hangdich-vuvi-tri-tuyen-dung" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">11. Tin đăng có nhiều mặt hàng/dịch vụ/vị trí tuyển dụng</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Để người mua tìm thấy thông tin của bạn 1 cách dễ dàng nhất,&nbsp;<a href="../../../"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">verifyReal </strong></a>quy định:</p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Mỗi tin rao vặt chỉ được đăng 1 Bất động sản/Sản phẩm/Dịch vụ&nbsp;cần cung cấp.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Đối với&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Bất động sản,</em>&nbsp;mỗi tin chỉ được đăng bán 1 căn nhà/chung cư hoặc 1 dự án.</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Đối với <em style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">Sản phẩm/Dịch vụ,</em> nội dung cần có miêu tả chi tiết về sản phẩm/dịch vụ đó, giá bán, đặc điểm, thông tin liên quan,...</li> </ul> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="14-tin-dang-co-gia-ngoai-te" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">12. Tin đăng có giá ngoại tệ</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Theo Pháp lệnh Ngoại hối của Nhà nước, mọi tin đăng có giá ngoại tệ đều bị từ chối.</p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="15-sai-chuyen-muc-hoac-khu-vuc-dang-tin" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">13. Sai chuyên mục hoặc khu vực đăng tin</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Để giúp người mua tìm sản phẩm của bạn dễ dàng hơn<strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">,&nbsp;</strong>hãy chọn đúng chuyên mục của sản phẩm và đúng khu vực bạn sinh sống.<span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"><br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;"></span></p> <h4 style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.3; color: #333333; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span id="17-tin-dang-can-xac-minh-thong-tin" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin-top: -70px; padding-top: 70px; display: inline-block;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">14. Tin đăng cần xác minh thông tin</strong></span></h4> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">verifyReal có quy trình xác minh thông tin tin đăng nhằm bảo vệ quyền lợi của người bán/người mua/người thuê, việc xác minh thông tin sẽ giúp tin đăng của bạn được xác thực bởi <a href="../../../"><strong>verifyReal</strong></a>, đáng tin cậy và hiển thị nổi bật hơn.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Để hoàn tất quá trình xác minh vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau:<br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">– Hình chụp Chứng Minh Nhân Dân (2 mặt) hoặc Passport của bạn để ở: Trang cá nhân =&gt; Xác thực tài khoản. <strong>Để được xác thực và tích xanh Tài khoản đã xác thực "verified" tăng độ tin cậy.</strong><br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px;">– Hình chụp Giấy tờ pháp lý, Chứng nhận sở hữu Bất động sản: Giao diện Tin đăng theo địa điểm =&gt; Upload Giấy tờ pháp lý (hoặc tên gọi khác tương đương) =&gt; Tải lên Sổ đỏ, Sổ hồng, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng đặt cọc,... <strong>Để được xác minh và Bất động sản sẽ hiển thị tích xanh Bất động sản chính chủ "verified" rất nổi bật và tăng độ nhận diện cũng như hiệu quả.</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">verifyReal chỉ sử dụng thông tin này để xác thực và sẽ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.</p>

image

Quy chế hoạt động

<ol style="list-style-type: upper-roman;"> <li style="text-align: justify;"><strong>NGUYÊN TẮC CHUNG:</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Website/Web Application verifyReal.com là tài sản của Công ty TNHH Dịch vụ &amp; Công nghệ Verify (viết tắt: VERIFY SER TECH CO., LTD)</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com mang đến giải pháp công nghệ bất động sản (Prop-Tech) được phát triển khác biệt, sáng tạo và mang đến hiệu quả tốt hơn cho việc đăng tin – tìm kiếm thông tin về Bất động sản, quan trọng hơn hết là tập trung vào giài pháp xác thực và kết nối trực tiếp các thành viên có nhu cầu mua và thành viên có nhu cầu bán mà không gặp trở ngại ở một quy trình nào.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, việc phát triển mạnh về các công cụ hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên tham gia – sử dụng nền tảng cũng là ưu điểm tạo sự tiện dụng và gia tăng sự hiệu quả khi tương tác, hình thành cộng đồng giữa các thành viên (giao tiếp riêng tư: nhắn tin riêng tư, gửi mail trực tiếp, đặt lịch hẹn gặp hoặc giao tiếp – tương tác công khai: thảo luận, bình luận, like share, ưa thích, ghim tin, thông báo,...)</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal hướng đến trở thành nền tảng cung cấp giải pháp giao dịch trực tiếp hàng đầu về Bất động sản xác thực tại Việt Nam và Khu vực.</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com là tên gọi duy nhất của website/web application verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">Cá nhân, đơn vị được coi như thành viên của&nbsp;verifyReal.com sau khi đăng ký và được cấp tài khoản thành viên tại&nbsp;verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">Thành viên được sử dụng miễn phí các tính năng được quy định và cần xác thực tài khoản để được sử dụng đầy đủ các tính năng. Ngoài ra, với các thành viên có nhu cầu có thể sử dụng thêm các tính năng như: nâng cấp tài khoản, tin nổi bật,... với mức phí quy định rõ ràng và được thanh toán qua cổng thanh toán được tích hợp công nghệ Tokenization bảo mật – đạt tiêu chuẩn chứng chỉ PCI-DSS.</p> <p style="text-align: justify;">Các thành viên, khách hàng của&nbsp;verifyReal.com khi truy cập website/web application phải tuân thủ “Chính sách bảo mật” và “Điều khoản sử dụng” của&nbsp;verifyReal.com.</p> <ol style="list-style-type: upper-roman; text-align: justify;" start="2"> <li><strong>QUY ĐỊNH:</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">1 . Chủ sở hữu:</p> <p style="text-align: justify;">Website/Web Application verifyReal.com do Công ty TNHH Dịch vụ &amp; Công nghệ Verify&nbsp;là chủ sở hữu. Tên miền là: https://verifyReal.com</p> <p style="text-align: justify;">Website verifyReal.com là nơi giao thương trực tiếp giữa các bên có nhu cầu mua – bán – thuê – cho thuê và dịch vụ&nbsp;Bất động sản.</p> <p style="text-align: justify;">2 . Thành viên:</p> <p style="text-align: justify;">Thành viên của verifyReal.com là các tổ chức và cá nhân sở hữu bất động sản, cá nhân, tổ chức cần mua, thuê bất động sản… hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Website và được Ban quản lý verifyReal.com (gọi là Ban Quản Lý, gọi tắt là “BQL”) chính thức công nhận thông qua việc cấp Giấy chứng nhận thành viên hoặc thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm – dịch vụ lên website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.</p> <p style="text-align: justify;">- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Website verifyReal.com và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Website verifyReal.com cung cấp hoặc liên quan đến Website verifyReal.com</p> <p style="text-align: justify;">3. Lĩnh vực hoạt động của verifyReal.com:</p> <p style="text-align: justify;">- Đăng tin mua bán, cho thuê bất động sản và cung ứng dịch vụ về tài khoản, quảng cáo, truyền thông mà pháp luật cho phép.</p> <p style="text-align: justify;">- Việc kinh doanh dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới dịch vụ đó.</p> <p style="text-align: justify;">4. Quy định hoạt động:</p> <p style="text-align: justify;">Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website verifyReal.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.</p> <p style="text-align: justify;">Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua sàn verifyReal.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, tôn trọng quyền lợi chung của cộng đồng và các cá nhân khác.</p> <p style="text-align: justify;">Thành viên không được phép đăng tin mua bán – cho thuê các sản phẩm, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Quy trình cho người thuê, mua bất động sản:</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com xây dựng và phát triển các công cụ tìm kiếm mới lạ và hiệu quả nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thông tin Bất động sản của khách hàng có nhu cầu mua – thuê Bất động sản một cách nhanh chóng. Ngoài ra, người thuê – mua Bất động sản cũng có thể đăng nhu cầu của mình để có thể được đáp ứng bởi các thành viên khác.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Bước 1:</em></p> <p style="text-align: justify;">Khách hàng có nhu cầu mua – thuê – sử dụng dịch vụ chỉ cần truy cập vào Website theo địa chỉ https://verifyReal.com và tìm kiếm hoặc đăng tìm theo nhu cầu giao dịch.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Bước 2:</em></p> <p style="text-align: justify;">Liên hệ trực tiếp với các tổ chức – cá nhân sở hữu bất động sản hoặc quảng cáo bất động sản thông qua thông tin liên hệ được cung cấp đầy đủ trên mỗi tin đăng, tin bài.</p> <p style="text-align: justify;">2. Quy trình đăng và quản lý thông tin:</p> <p style="text-align: justify;">2.1 Quy trình đăng ký tài khoản:</p> <p style="text-align: justify;">Để đăng tin trên verifyReal.com khách hàng/người có nhu cầu đăng tin cần phải có tài khoản đăng nhập, nếu chưa có tài khoản có thể đăng ký ngay tài khoản bằng email hoặc đăng nhập qua các cổng Oauth được tích hợp. Trong trường hợp không đăng ký được tài khoản hoặc đăng nhập không thành công, xin vui lòng gửi phản hồi hoặc liên hệ bằng hotline, kênh hỗ trợ online để được tư vấn, hỗ trợ.</p> <p style="text-align: justify;">2.2 Quy trình đăng tin:</p> <p style="text-align: justify;">Để đăng tin trên verifyReal.com cần thực hiện các bước sau:&nbsp;<br>Bước 1. Đăng nhập tài khoản của thành viên tại <a href="https://verifyReal.com">https://verifyReal.com</a></p> <p style="text-align: justify;">Bước 2. Click vào đăng tin tại trang chủ https://verifyReal.com hoặc truy cập vào website <a href="https://verifyReal.com/profile">https://verifyReal.com/profile</a> với thanh công cụ hiển thị các tính năng đầy đủ.<br>Bước 3: Chọn mục Đăng tin xác thực hoặc Đăng thẻ tìm kiếm và làm theo hướng dẫn.<br>Bước 4. Đồng ý với các Điều khoản sử dụng được hiển thị và Xác nhận đăng tin.</p> <p style="text-align: justify;">2.3 Chú ý</p> <p style="text-align: justify;">- Trong quá trình đăng tin, nhập đầy đủ thông tin đặc biệt là các trường có dấu “*”, “**”, “***” và các bước đăng tin theo hướng dẫn sẽ giúp tin đăng của cá nhân/tổ chức được quan tâm hơn và mang đến hiệu quả hơn.&nbsp;<br>- Sử dụng hình ảnh, link video minh họa với độ phân giải cao, kích thước phù hợp sẽ góp phần mang đến cái nhìn chân thực về sản phẩm mà muốn bán – cho thuê.&nbsp;<br>- Sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn và gần gũi tránh dài dòng, đa nghĩa.<br>- Tiêu đề và nội dung phải viết in thường có dấu, chuẩn chính tả.<br>- Thông tin liên lạc chính xác sẽ giúp việc liên hệ và tư vấn, hỗ trợ được thuận lợi hơn.</p> <p style="text-align: justify;">2.4 Quy trình kiểm duyệt:</p> <p style="text-align: justify;">Tin bài đăng của khách hàng sau khi được đăng sẽ hiển thị lập tức và được các biên tập viên tại verifyReal.com hỗ trợ biên tập lại trong trường hợp cần thiết hoặc theo quy định, Với các trường hợp xóa bỏ do vi phạm Điều khoản sử dụng, hệ thống sẽ gửi thông báo lý do đến người dùng. Nếu phát hiện các hành vi cố ý vi phạm, quấy nhiễu bằng nội dung hoặc các hành vi làm ảnh hưởng đến người dùng khác hoặc nền tảng verifyReal, chúng tôi có quyền ngưng cung cấp dịch vụ và dừng cấp phép tài khoản.</p> <p style="text-align: justify;">2.5 Quy trình quản lý tin đăng:</p> <p style="text-align: justify;">Mọi tin bài của khách hành trên verifyReal.com sẽ được hiển thị ngay trên giao diện của website và được lưu lại trên cơ sở dữ liệu của verifyReal.com. Trong trường hợp tin đăng hết hạn sử dụng, verifyReal.com sẽ gửi thông báo bằng Email hoặc trạng thái thông báo hiện thị tới thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">3. PR/Maketing:</p> <p style="text-align: justify;">PR/Marketing trên verifyReal.com là hình thức thương mại dịch vụ được tiến hành thông qua sự lựa chọn các gói PR/Marketing tương ứng kết hợp với sự thỏa thuận giữa 2 hay nhiều bên trong đó có 1 bên là verifyReal.com. Quy trình PR/Marketing hay các vấn đề xung quanh hoạt động này được quy định cụ thể đối với từng gói dịch vụ.</p> <p style="text-align: justify;">4. Quy trình khiếu nại, xử lý khiếu nại:</p> <p style="text-align: justify;">Khi có tranh chấp xảy ra, mặc định là tranh chấp giữa Bên bán (cho thuê) đăng tin dịch vụ trên verifyReal.com với khách hàng của họ, hay giữa verifyReal.com với người sử dụng hệ thống, verifyReal.com sẽ đứng ở giữa, chịu trách nhiệm xử lý. Cơ chế và các quy trình xử lý khiếu nại được công khai trên website. Cụ thể như sau:</p> <p style="text-align: justify;">Khi có sự cố giao dịch trên verifyReal.com, thành viên có quyền gửi phản ánh (khiếu nại) bằng 3 cách sau:</p> <p style="text-align: justify;"><em>Cách 1 : Viết thư khiếu nại</em></p> <p style="text-align: justify;">- Thư khiếu nại ghi rõ tên/công ty/tên đăng nhập trên verifyReal.com&nbsp;<br>- Tường trình rõ toàn bộ nội dung sự việc, lý do. Đính kèm các giấy tờ sau (Bắt buộc phải có mới đủ cơ sở giải quyết):<br>+ Giấy tờ, biên lai chuyển khoản<br>+ Hợp đồng, các giấy tờ liên quan đến giao dịch<br>- Ghi đầy đủ thông tin liên lạc của người khiếu nại để khi cần BQT có thể liên hệ trực tiếp giải quyết<br>- Gửi tất cả những giấy tờ BQT yêu cầu vào mail: <a href="mailto:contact@verifyreal.com">contact@verifyreal.com</a></p> <p style="text-align: justify;"><em>Cách 2 : Nhắn nội dung tường trình sự việc và gửi file đính kèm qua icon Support Chanel góc phải – bên dưới giao diện website.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Cách 3 : Gọi điện thoại trực tiếp tới: (028) 668 17868</em></p> <p style="text-align: justify;">Tường trình sự việc theo các thủ tục như cách 1.&nbsp;<br>Sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, verifyReal.com sẽ giải quyết như sau:&nbsp;<br>- Tạm khóa tài khoản, dừng các giao dịch mua bán trên verifyReal.com. BQT sẽ liên lạc với chủ tin đăn/tổ chức qua Email/Điện thoại/Skype…để yêu cầu chủ tin đăng/tổ chức bị khiếu nại trả lời giao dịch bị khiếu nại.<br>- Chủ tin đăng bị khiếu nại sẽ tự liên hệ với thành viên/khách mua hàng và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại đó. Sau khi đã giải quyết xong, chủ tin đăng bị khiếu nại liên lạc với BQT để thông báo tình hình. BQT sẽ liên hệ với thành viên/khách hàng khiếu nại để kiểm tra thực tế.<br>- Sau 2 ngày BQT dùng các hình thức liên lạc với chủ tin đăng/công ty mà không có bất kỳ hành động nào thì BQT sẽ xóa tài khoản vĩnh viễn, đưa chủ tin đăng/công ty vào danh sách từ chối phục vụ, thông báo chi tiết thông tin cá nhân của chủ tin đăng trên mục Tin tức của verifyReal.com&nbsp;để các thành viên và khách hàng biết.</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp nghiêm trọng, verifyReal.com sẽ chuyển sang cơ quan chức năng yêu cầu pháp luật can thiệp và bảo vệ quyền lợi.</p> <p style="text-align: justify;">BQT sẽ hỗ trợ thành viên/khách hàng có khiếu nại trong việc thống kê các thành viên/khách hàng có cùng khiếu nại. Đồng thời BQT cam kết sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng ngay khi có yêu cầu từ các cơ quan này. BQT sẽ thông báo trên Tin tức về tiến trình xử lý vụ việc từ cơ quan chức năng cho các thành viên được biết.</p> <p style="text-align: justify;">BQT sẽ mở lại tài khoản cho chủ tin đăng/công ty bị khiếu nại trong trường hợp sau:</p> <p style="text-align: justify;">· Nếu thành viên/khách hàng có khiếu nại chấp nhận cách giải quyết của chủ tin đăng đưa ra và sự việc đã được xử lý. Hoàn tất khiếu nại.</p> <p style="text-align: justify;">· Khi chủ tin đăng thông báo đã giải quyết xong (có giấy tờ đi kèm), BQT sẽ liên hệ với thành viên/khách hàng khiếu nại để xác thực thông tin.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN:</strong></p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com&nbsp;đưa ra các phương thức thanh toán khác nhau, có báo giá chi tiết đối với từng dịch vụ cụ thể, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Quy trình thanh toán có thể được thực hiện bằng chuyển khoản hoặc thanh toán online qua cổng thanh toán được tích hợp công nghệ Tokenization bảo mật – đạt tiêu chuẩn PCI-DSS.</p> <p style="text-align: justify;">Đảm bảo an toàn giao dịch:<br>- verifyReal.com&nbsp;cung cấp cho thành viên, khách hàng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên verifyReal.com.<br>- verifyReal.com&nbsp;đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch thông qua cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Việc liên lạc và môi giới online dễ xảy ra rủi ro, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra website verifyReal.com&nbsp;đã có cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch như sau:</p> <p style="text-align: justify;">- Đánh giá uy tín người đăng thông qua việc chủ tin đăng đăng ký xác thực tài khoản, ảnh đại diện, tin đăng đã được xác thực hay chưa, lượt xem tin trên verifyReal.com&nbsp;và các phản hồi tương tác trực tiếp của người mua/thuê và chủ tin đăng. Thông tin mua bán, sản phẩm BĐS, chiết khấu hay các chính sách khác được verifyReal.com&nbsp;khuyến khích các nhà cung cấp nêu rõ, thông tin cá nhân cần thiết bắt buộc phải khai báo với ban quản trị hệ thống. Các thông tin cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân được ban quản trị verifyReal.com&nbsp;lưu trữ trong mục quản lý dữ liệu.</p> <p style="text-align: justify;">- Cơ chế gửi khiếu nại về thành viên đăng bán / cho thuê dành cho các thành viên mua/thuê được verifyReal.com&nbsp;quy định và hướng dẫn cụ thể ở phần cuối website. Khi nhận được phản hồi, ban quản trị verifyReal.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản hồi của người mua tùy mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Dựa vào Điều 68 đến Điều 73, Mục 1, quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, verifyReal.com&nbsp;cam kết kiểm soát và bảo vệ thông tin khách hàng cao nhất, lưu trữ và quản lý trên hệ thông tin hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;">Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân người dùng (Điều 68):&nbsp;<br>Trong quá trình hoạt động kinh doanh, verifyReal.com&nbsp;tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.</p> <p style="text-align: justify;">Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng(Điều 69):&nbsp;<br>- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com&nbsp;thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhằm mục đích tạo sự tin tưởng tuyệt đối với bên thứ 3 là các khách hàng khi thuê, mua bất động sản, các nhà môi giới, tạo sự minh bạch công khai trong hợp tác làm ăn và thúc đẩy liên kết giữa các đối tác mua và bán, thuê và cho thuê.</p> <p style="text-align: justify;">Thông tin cá nhân mà thành viên khai báo khi tạo tài khoản trên hệ thống gồm: Username (*), Password (*), Email (*), Điện thoại (*), Họ và tên, Địa chỉ.</p> <p style="text-align: justify;">- Phạm vi sử dụng thông tin:</p> <p style="text-align: justify;">Khi đăng kí trở thành thành viên của verifyReal.com&nbsp;bắt buộc phải khai báo địa chỉ email, số điện thoại liên lạc và một số thông tin cơ bản khác.</p> <p style="text-align: justify;">Những thông tin này sẽ được sử dụng để quản trị viên của hệ thống liên hệ với thành viên, các thành viên liên hệ với nhau thông qua những thông tin được chính thành viên công khai (emai, số điện thoại), hoặc để khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp với thành viên trực tiếp bằng các nền tảng công nghệ mà verifyReal phát triển và cung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">- Thời gian lưu trữ thông tin trên hệ thống: là vĩnh viễn.</p> <p style="text-align: justify;">- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Chỉ có ban quản trị của verifyReal.com được tiếp cận với thông tin này và chỉ chia sẻ trong một số trường hợp như hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, thống kê thị trường hay mục đích xã hội, phi kinh tế khác.</p> <p style="text-align: justify;">- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:</p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống thông tin cá nhân được lưu trữ trên database, người dùng toàn quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình dựa trên tài khoản đã được đăng ký và xác thực trên hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;">Ban quản trị, kỹ thuật viên chỉ là người quản lý, không có quyền được chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của từng bất kì thành viên nào trên hệ thống website của verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">- Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:</p> <p style="text-align: justify;">Những quy định bảo vệ thông tin khách hàng được verifyReal.com thông báo công khai ở phần chân trang.</p> <p style="text-align: justify;">Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin (Điều 70):&nbsp;<br>verifyReal.com phải được sự đồng ý trước của người dùng có thông tin khi thu thập thông tin.</p> <p style="text-align: justify;">Những thông tin cá nhân khách hàng được verifyReal.com bảo vệ, không bán thông tin hay chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức; không sử dụng thông tin đó để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com không cần sự đồng ý trước của người dùng trong các trường hợp:</p> <p style="text-align: justify;">- Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website;</p> <p style="text-align: justify;">- Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán, nâng cấp tài khoản – tin đăng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, dịch vụ trên môi trường mạng.</p> <p style="text-align: justify;">Sử dụng thông tin cá nhân( Điều 71):&nbsp;<br>verifyReal.com sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên hoàn toàn công khai với phạm vi cho phép được quy định ở điều 71 nghị định 52/2013 NĐ-CP</p> <p style="text-align: justify;">Chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân (Điều 72):&nbsp;<br>Ban quản trị verifyReal.com lưu trữ và quản lý hệ thống thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối với phân cấp quyền trong quản lý nhằm hạn chế tuyệt đối các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, hacker truy cập, cạnh tranh không lạnh mạnh hoặc chơi xấu trả thù nhau trong hệ thống, ảnh hưởng tới uy tín và hiệu quả kinh doanh của từng thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">Trong trường hợp hệ thống bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, Ban quản trị verifyReal.com sẽ gửi email thông báo tới các thành viên và liên hệ với đơn vị lưu trữ thông tin, báo cho cơ quan chức năng trong vòng 48h khi phát hiện sự cố.</p> <p style="text-align: justify;">Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân (Điều 73):&nbsp;<br>Người dùng có quyền yêu cầu verifyReal.com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, bằng cách email hoặc liên hệ trực tiếp đến verifyReal.com để kiểm tra, cập nhật hoặc khóa/xóa tài khoản vĩnh viễn.</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho người dùng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. verifyReal.com quản lý nội dung thông tin đăng lên hệ thống. Hệ thống kiểm soát thông tin, chờ kiểm duyệt trước khi được đăng.</p> <p style="text-align: justify;">2. Một số quy định khi đăng tin:</p> <p style="text-align: justify;">· Danh sách sản phẩm được đăng phù hợp với quy định của Pháp luật, được quy định rõ trong Nghị định 59/2006 – NĐ/CP và quy định trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">Không đăng tin tìm bạn tình, môi giới bạn tình. · Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">· Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người.</p> <p style="text-align: justify;">· Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/chủ đầu tư/cá nhân,tổ chức môi giới khác.</p> <p style="text-align: justify;">3. Trường hợp hình ảnh không phù hợp với sản phẩm hoặc vi phạm các điều quy định trên, thì sẽ bị ban quản trị xóa bài đăng. Nếu tài khoản vi phạm quá 3 lần, sẽ bị khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.</p> <p style="text-align: justify;">4. Trường hợp thông tin vi phạm, ảnh hưởng tới phẩm chất danh dự, xúc phạm cá nhân tổ chức khác, verifyReal.com sẽ hỗ trợ làm rõ vấn đề hoặc đưa ra cơ quan chức năng giải quyết.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT:</strong></p> <p style="text-align: justify;">verifyReal.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của verifyReal.com, verifyReal.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">Khi thực hiện các giao dịch trên verifyReal.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">Ban quản lý verifyReal.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý verifyReal.com thông qua email (contact@verifyreal.com) hoặc số điện thoại hotline (028) 668 17868 verifyReal.com sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia sử dụng dịch vụ của hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, Ban quản lý verifyReal.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.</p> <p style="text-align: justify;">1. Trường hợp sever quá tải hoặc có vấn đề kỹ thuật mà ảnh hưởng tới quý khách hàng khi chưa kịp thông báo trước, verifyReal.com sẽ chịu trách nhiệm và yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc.</p> <p style="text-align: justify;">2. Trường hợp có lỗi kỹ thuật mà không phát hiện ra, verifyReal.com khuyến khích khách hàng gửi phản hồi kịp thời để bộ phận kỹ thuật có thể sửa chữa và nâng cấp hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;">3. Trong thời gian nâng cấp hệ thống hoặc chỉnh sửa kỹ thuật, verifyReal.com sẽ có bản thông báo chính thức để tránh được một số sự việc đáng tiếc xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">4. Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hay hệ thống bị hacker, chúng tôi khuyến khích khách hàng gửi phản hồi nhanh nhất để sớm tìm ra nguyên nhân và có biện pháp xử phạt kịp thời.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Quyền của verifyReal.com trong quản lý thông tin:</p> <p style="text-align: justify;">· Yêu cầu thành viên của hệ thống verifyReal.com cung cấp thông tin đăng ký hợp lệ, khóa tài khoản hay nâng cấp tài khoản theo quy định kiểm duyệt đã nêu. Thực hiện các chiến dịch truyền thông, quản lý quảng cáo trên website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website verifyReal.com đã nêu.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website verifyReal.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website verifyReal.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (07) ngày trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website verifyReal.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website verifyReal.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website verifyReal.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website verifyReal.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website verifyReal.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website verifyReal.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của verifyReal.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.</p> <p style="text-align: justify;">· Website verifyReal.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website verifyReal.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.</p> <p style="text-align: justify;">· Được phép sửa đổi thông tin, bài đăng, sản phẩm cho khách hàng để phù hợp với hệ thống, hiển thị nội dung hiệu quả nhất.</p> <p style="text-align: justify;">· Thu phí hoạt động dịch vụ gian hàng trên verifyReal.com, phí dịch vụ quảng cáo, ghim tin và các gói dịch vụ trọn gói khác.</p> <p style="text-align: justify;">2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý:</p> <p style="text-align: justify;">** Theo Điều 4 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT về Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, verifyReal.com có nghĩa vụ và trách nhiệm phải:</p> <p style="text-align: justify;">Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.&nbsp;<br>· Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán, cho thuê, môi giới BĐS sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử verifyReal.com phải cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.</p> <p style="text-align: justify;">· Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư Thông tư số 47/2014/TT-BCT này.</p> <p style="text-align: justify;">· Loại bỏ khỏi website những thông tin bán BĐS giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.</p> <p style="text-align: justify;">· Yêu cầu người bán, cho thuê BĐS thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh BĐS đối với dịch vụ hoặc BĐS đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).</p> <p style="text-align: justify;">**Ngoài ra verifyReal.com phải tuân thủ theo điều 36, Nghị định 52/2013/NĐ-CP:</p> <p style="text-align: justify;">· Đăng ký/Thông báo với Bộ Công Thương. Có đầy đủ thông tin về người sở hữu, các hình thức dịch vụ, điều khoản, hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ đính kèm.</p> <p style="text-align: justify;">· Cung cấp thông tin đầy đủ về người sở hữu gian hàng, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.</p> <p style="text-align: justify;">· Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc cung cấp thông tin của người bán trên verifyReal.com. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định 52/2013NĐ-CP.</p> <p style="text-align: justify;">· Thiết lập đầy đủ cơ chế, quy định cho phép các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.</p> <p style="text-align: justify;">· Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.</p> <p style="text-align: justify;">· Áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin liên quan tới bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân. Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được verifyReal.com trình bày cụ thể chi tiết ở phần VI. Quy định bảo vệ thông tin khách hàng. Ngoài ra, verifyReal.com còn có trách nhiệm xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch.</p> <p style="text-align: justify;">· Hỗ trợ các cơ quan nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khi giao dịch trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Công khai cơ chế giải quyết tranh chấp và mức vi phạm trong quá trình giao dịch giữa các bên. Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc bị tổn hạn lợi ích hợp pháp, verifyReal.com có trách nhiệm cung cấp thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Quyền của Thành viên:</p> <p style="text-align: justify;">· Khi đăng ký trở thành thành viên của verifyReal.com và được verifyReal.com đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo tin đăng để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tin đăng và các giao dịch của mình trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Thành viên sẽ được verifyReal.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website verifyReal.com bằng các hướng dẫn được tích hơp sẵn ở các module tính năng hoặc bằng bài viết, file,... một cách trực quan và dễ làm quen nhất.</p> <p style="text-align: justify;">· Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Website verifyReal.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website verifyReal.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website verifyReal.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">· Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website verifyReal.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng tin nhắn hoặc email đến cho Website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">2. Nghĩa vụ của Thành viên:</p> <p style="text-align: justify;">** Theo Điều 37 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT, các Thành viên của verifyReal.com là người bán, cho thuê, môi giới BĐS sử dụng dịch vụ của verifyReal.com phải có nghĩa vụ và trách nhiệm :</p> <p style="text-align: justify;">· Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013 NĐ - CP cho Ban quản lý website verifyReal.com. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, thông tin bất động sản sở hữu hoặc môi giới theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013 NĐ- CP này khi bán hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ BĐS trên website verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">· Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm bất động sản, thông tin liên hệ, dịch vụ cung cấp, đảm bảo chữ tín khi giao dịch.</p> <p style="text-align: justify;">· Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê.</p> <p style="text-align: justify;">· Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi đăng tin hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.</p> <p style="text-align: justify;">· Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Việc truy cập và sử dụng Website/Web Application verifyReal.com do thành viên/khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. verifyReal.com chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân mà không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.</p> <p style="text-align: justify;">Thành viên/khách hàng đồng ý rằng bản Quy chế này và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc thành viên/khách hàng sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của verifyReal.com sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của verifyReal.com, thành viên/khách hàng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;">Quy chế của verifyReal.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. verifyReal.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên verifyReal.com hoặc bằng các phương tiện xã hội cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.</p> <p style="text-align: justify;">Quy chế hoạt động sẽ được verifyReal.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần báo trước. Thành viên/khách hàng tham gia verifyReal.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên verifyReal.com.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;“Điều khoản sử dụng”, “Chính sách bảo mật” tại&nbsp;verifyReal.com là văn bản, nội dung thông tin giúp bổ sung và làm rõ cho mọi thắc mắc còn thiếu của bản Quy chế này.</p> <p style="text-align: justify;">Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với&nbsp;verifyReal.com qua Email, Tin nhắn, &nbsp;Hotline… để được giải đáp.</p> <p style="text-align: justify;">Địa chỉ liên lạc chính thức của website verifyReal.com:<br>Website: www.verifyReal.com<br>Công ty TNHH Dịch vụ &amp; Công nghệ Verify<br>Địa chỉ: 30 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM</p> <p style="text-align: justify;">Tel: (028) 668 17868. Email: contact@verifyreal.com</p>

image

Liên hệ

<p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2018/12/31/r1rwOjkZ8l12bP4EXPWPHu4vsdkXErjV3TtHgCOD.jpeg" alt="Liên hệ verifyReal" width="1536" height="1536"></p> <p style="text-align: justify;"><em>verifyReal là nền tảng giao dịch Bất động sản trực tiếp được phát triển &amp; quản lý&nbsp;bởi:</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Công ty TNHH Dịch vụ &amp; Công nghệ Verify</strong></p> <p style="text-align: justify;">30 Trần Thị Nơi, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM</p> <p style="text-align: justify;">Điện thoại: 028 668 17868</p><p style="text-align: justify;">Email: verifyreal.com@gmail.com</p> <p style="text-align: justify;">Các thông tin về hỗ trợ tài khoản, giải đáp thắc mắc, liên hệ, bạn có thể để lại Ticket trực tiếp trên công cụ LiveChat bên dưới - góc phải màn hình.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, các thành viên có thể trao đổi, gửi thắc mắc trực tiếp vào các bài Post hướng dẫn, cập nhập mới tính năng tại chuyên mục <a href="../../../blogs"><strong>Blogs</strong></a> để được phản hồi, hỗ trợ công khai cũng như các thành viên mới có thể xem và tìm hiểu thêm một cách chi tiết.</p> <p style="text-align: justify;">Cám ơn &amp; Chúc bạn ngày tốt lành.</p>

image

Về chúng tôi

<div style="left: 0px; width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.2493%; max-width: 830px;" data-ephox-embed-iri="https://youtu.be/HAWBS7FvboY"><iframe style="border: 0; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute;" src="https://www.youtube.com/embed/HAWBS7FvboY?rel=0&amp;showinfo=0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">verifyReal là nền tảng công nghệ Bất động sản hỗ trợ đăng tải thông tin&nbsp;và xác thực với độ tin cậy cao, đi kèm đó là chính sách quản lý chặt chẽ về mặt nội dung được đăng tải cũng như hành vi Người dùng (vui lòng xem thêm tại <a href="../../blog/dieu-khoan-su-dung" target="_blank" rel="noopener"><strong>Điều khoản sử dụng</strong></a> - <a href="../../../blog/chinh-sach-bao-mat"><strong>Chính sách bảo mật</strong></a> - <a href="../../../blog/quy-dinh-tin-dang"><strong>Quy định tin đăng</strong></a> - <a href="../../../blog/quy-che-hoat-dong"><strong>Quy chế hoạt động</strong></a>) vì một cộng đồng minh bạch và hiệu quả dành cho tất cả các thành viên.</p> <p style="text-align: justify;">Với cuộc cách mạng về thông tin và công nghệ như hiện nay mang lại rất nhiều tiện ích cho xã hội, tuy nhiên đi kèm đó là một vài sự phức tạp trong trải nghiệm làm quen, sử dụng của Người dùng về đăng tải - tìm kiếm thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản với đặc thù riêng (có thể đôi lúc bạn sẽ không muốn để thông tin liên hệ công khai bởi để thì sợ bị làm phiền, mà không để thì sao mà bán/cho thuê được ? verifyReal có giải pháp cho vấn đề này: <a href="../../../blog/cac-cach-thuc-lien-he-nguoi-dung" target="_blank" rel="noopener"><strong>3 Cách liên hệ giữa các User</strong></a> ). Định hướng xây dựng - phát triển verifyReal song song với việc phát triển - mang đến các công cụ, tính năng hiện đại nhưng vẫn giữ sự đơn giản cần thiết&nbsp;nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng của Người dùng dù là đăng tải hay tìm kiếm thông tin.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các công cụ đăng tải - tìm kiếm thông tin hiện đại (tìm kiếm bản đồ và tìm kiếm thẻ tin đều được phát triển bởi các công nghệ mới nhất, cập nhập hiển thị thời gian thực theo tương tác của Người dùng. Kết hợp với việc phân luồng, hiển thị dữ liệu được thực hiện bởi đội ngũ có kinh nghiệm và chuyên môn, nên việc truy xuất và hiển thị thông tin cực kỳ nhanh chóng - tiết kiệm thời gian tìm kiếm.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, các tính năng tiện dụng khác sẽ hỗ trợ bạn đắc lực như: Email trực tiếp, Nhắn - Nhận tin realtime, Đặt lịch hẹn gọi/gặp giữa các Người dùng với nhau mà không có giới hạn - ngăn cản ở bất kỳ quy trình tương tác nào. Bạn có thể đăng tin, để lại bình luận, phản hồi các tin nhắn với thông tin liên hệ của bạn hoặc không tùy theo mong muốn cá nhân hoặc độ tin cậy của người liên hệ. Việc công khai hay riêng tư về mặt hiển thị thông tin liên hệ trong nội dung đăng tải - Bạn hoàn toàn quản lý và kiểm soát.</p> <p style="text-align: justify;">Cuối cùng có thể kể đến đó là mục "Thông báo", với tất cả các tương tác vừa kể trên như: có tin mới được đăng (mua - bán - cần thuê - cho thuê), có lượt thích - bình luận mới, có tin nhắn mới, nhận được email, có lịch hẹn gặp,... Bạn sẽ được gửi thông báo ngay lập tức và có thể phản hồi - trao đổi trực tiếp với Khách hàng, Đối tác, Người mua, Người thuê mà không có một giây trễ nào.</p> <p style="text-align: justify;">Và còn nhiều tính năng được phát triển, cập nhập nhằm mang đến một nền tảng giao dịch minh bạch&nbsp;dành cho tất cả các bên tham gia, bạn có thể tham khảo thêm <a href="../../blogs"><strong>tại đây.</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">Mọi thông tin đóng góp - hỗ trợ, bạn có thể nhắn/để lại yêu cầu hỗ trợ qua biểu tượng Support Ticket hiển thị ngay góc phải - bên dưới giao diện ứng dụng web.</p> <div class="post-content" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: #333333; font-family: 'Maven Pro', sans-serif;"> <blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 54px; font-size: 24px; border-left: 2px solid #0eaaa6; color: #999999; font-style: italic; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.2em; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; line-height: 1.5em; opacity: 0.6; text-align: justify;">Về verifyReal: Định hướng phát triển không đặt nặng vấn đề số lượng (cả về người dùng và sản phẩm/thông tin được đăng tải) như hầu hết các nền tảng hiện nay, chúng tôi muốn phát triển cộng đồng và một nền tảng mà ở đó yếu tố “Thực”, “Chất” và Trải nghiệm người dùng mới là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên để duy trì và phát triển thì chúng tôi sẽ có gói nâng cấp tin đăng (tin nổi bật – nhưng không xếp hạng vị trí) và nâng cấp tài khoản (nâng số lượng tin đăng phục vụ người dùng có nhu cầu đăng tải nhiều hoặc tổ chức, doanh nghiệp), nhưng với tài khoản Verified Freemium (sử dụng toàn bộ tính năng) được thiết kế phù hợp với nhu cầu đại đa số người dùng – hoàn toàn miễn phí và mãi sẽ là như vậy (với bạn chỉ vậy là đủ thì hãy cứ tiếp tục sử dụng, chúng tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ và phục vụ bạn miễn phí). Ngoài ra, chúng tôi sẽ liên tục cập nhập xu hướng phát triển, công nghệ mới nhất theo kim chỉ nam: “Thực”, “Chất” và Trải nghiệm người dùng.</p> </blockquote> </div>